نیلی بلاگ سيستمي قدرتمند است كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي سايت شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد. ثبت سايت در نیلی بلاگ بصورت رايگان مي باشد و شما به سادگي ميتوانيد سايت مورد نظر خود را ايجاد نمائيد.
فهرست موضوعی سايت ها
كاربران نیلی بلاگ ميتوانند براي تغيير موضوع سايت خود، پس از ورود به قسمت مديريت سايت از طريق تنظيمات عمومي سايت اقدام نمايند.